Prva obsežna evropska socio-ekonomska raziskava o položaju avdiovizualnih ustvarjalcev (AV-ustvarjalcev), v kateri so sodelovali tudi profesionalni slovenski režiserji in scenaristi obeh spolov ugotavlja, da se AV-ustvarjalci težko prebijajo iz meseca v mesec in da težko ohranjajo trajnostno profesionalno kariero.

Nekaj ugotovitev (po podatkih za l. 2016):

  • povprečni evropski AV-ustvarjalec je moškega spola, star 46 let, ima univerzitetno izobrazbo, v svojem poklicu deluje 16 let, dela 45 ur tedensko, kot AV-ustvarjalec zasluži 80 % svojega letnega dohodka, 20% pa iz drugih virov;
  • 36% AV-ustvarjalcev je ženskega spola, 64% moškega;
  • povprečni zaslužek evropskega AV-ustvarjalca znaša letno pbl. 19.000 evrov neto (za delo AV-ustvarjalca);
  • 85% AV-ustvarjalcev deluje v svobodnem poklicu (niso redno zaposleni);
  • mladi AV-ustvarjalci zaslužijo precej manj kot starejši;
  • AV-ustvarjalke kumulativno zaslužijo precej manj kot AV-ustvarjalci;
  • AV-ustvarjalci opravijo veliko neplačanega dela;
  • pri pogajanjih in sklepanju pogodb imajo AV-ustvarjalci zelo šibko pogajalsko izhodišče;
  • nadomestila iz uporabe njihovih del, zlasti na digitalnem trgu, so neustrezna in na evropski ravni neusklajena.

Podrobnejši izsledki so na voljo tukaj (v angleščini).

Končni rezultati raziskave o nadomestilih AV-ustvarjalcem so razkrili nekaj šokantnih ugotovitev (raven plač, nestabilni dohodki, obilica neplačanega dela, negotovost pri zaposlovanju in velike razlike med spoloma), ki dokazujejo, da so potrebni nujni in takojšnji ukrepi za izboljšanje njihovega položaja in delovnih pogojev.

Nedavno sprejetje Direktive o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu v Evropskem parlamentu je zato za AV-ustvarjalce brez dvoma zelo dobra novica, saj jim bo mdr. omogočila pravično nadomestilo za uporabo njihovih del na digitalnem trgu. Pa ne samo to; predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob tej priložnosti izjavil: »Z današnjim dogovorom je avtorsko pravo stopilo v korak z digitalno dobo. Evropa bo zdaj imela jasno zakonodajo, ki predvideva pravično nadomestilo za ustvarjalce, močne pravice za uporabnike in odgovornost spletnih platform.« Sprejem direktive je »zadnji del sestavljanke na področju enotnega digitalnega trga v EU«. Zdaj nas torej čaka samo še implementacija.

 Več