Odziv Društva slovenskih režiserjev in režiserk na napovedano krčenje sredstev za kulturno-umetniške programe RTV Slovenija


Odziv Društva slovenskih režiserjev in režiserk na napovedano krčenje sredstev za kulturno-umetniške programe RTV Slovenija

Televizijska režiserka in častna članica Društva DSR Marija Šeme Baričevič pri delu /arhivska fotografija, vir: fotodokumentacija RTV Slovenija/

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na RTV Slovenija, ki ni zgolj največja medijska hiša, temveč tudi največji javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ključen za (vsako) zdravo in demokratično družbo, saj zagotavlja kulturne, umetniške, informativne, dokumentarne, otroške in mladinske ter izobraževalne vsebine v slovenščini in v jezikih manjšin, namenjene in dostopne vsem državljanom.

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je že večkrat opozorilo, da RTV Slovenija svojega poslanstva ne izpolnjuje v celoti ter da je potreben resen premislek o njenem delovanju.

Javna nacionalna radiotelevizija je za slovenski avdiovizualni sektor namreč ključnega pomena: na številnih področjih postavlja standarde kakovosti, zaposluje vrhunske strokovnjake s področja radijskih in televizijskih vsebin ter sodeluje v mednarodni izmenjavi znanj in vsebin.

Obenem pa se že leta, če ne desetletja, krčijo in redčijo za samobitnost in razvoj slovenskega umetniškega izraza izjemno pomembne vsebine: produkcija izvirnega igranega programa, produkcija dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo, visokokakovostna lastna produkcija, namenjena otrokom, mladostnikom in starostnikom ter produkcija in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov.

Namera, da se že tako nizka sredstva, namenjena programskemu delovanju in ustvarjanju kakovostnih vsebin RTV Slovenija (mdr. Kulturno-umetniški program na televiziji in Program Ars na radiu), še znižajo, bo brez vsakršnega dvoma povzročila kvalitativen in kvantitativen zdrs na povsem nesprejemljivo raven.

Skladno z ustanovitvenim aktom mora RTV Slovenija v svojih programskih shemah zagotavljati večinski delež kulturnih, umetniških, informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebin – in ne zgolj in samo informativnih.

Ob referendumu o novem Zakonu o RTV smo javno izrazili upanje, da bo nova zakonodaja javni radioteleviziji zagotovila stabilno financiranje, bogatitev nabora avtorskih vsebin ter večjo vpletenost in vpliv strokovne javnosti.

Dejstva pa kažejo, da so kulturne vsebine na RTV Slovenija vsakokratni talec trenutne dnevne politike in kapitalskih (ne)interesov – ne glede na politično provenienco.

Najsi je novo vodstvo RTV še tako novo, treba je jasno povedati, da s takšno ekonomsko politiko zgolj nadaljuje dolgotrajno, politično kratkovidno medijsko lobotomijo, ki ogroža našo nacionalno in kulturno suverenost.

In temu močno nasprotujemo!

Ljubljana, 20. 12. 2023

Upravni odbor Društva slovenskih režiserjev in režiserk:

Matevž Luzar, predsednik

Sonja Prosenc, podpredsednica

Špela Čadež, članica

Matjaž Ivanišin, član

Urša Menart, članica

Darko Sinko, član

Maja Križnik, članica

Miha Hočevar, predsednik DSR Scenaristi

Rok Biček, predsednik DSR Dokumentaristi

Urška Kos, predsednica DSR Asistenti režiserji

Posredovano:

  • Vodstvu RTV Slovenija

  • PS RTV Slovenija

  • Uredništvu KUP RTV Slovenija

  • Programu Ars

  • Vladi RS

  • Državnemu svetu RS

  • Ministrstvu za kulturo

  • Odboru za kulturo pri DZ

  • Nacionalnemu svetu za kulturo

  • Medijem in splošni javnosti

Odziv Društva DSR na krčenje sredstev za Program Ars

Dokumentarni film Ars (2023, 53 min.) o delovanju Programa Ars (scenarist in režiser Amir Muratović)

Odziv Društva DSR pred referendumom o novem Zakonu o RTV

Nazaj Naprej