Dokumentarnica 2024 - poziv k prijavi


Dokumentarnica_logo2024-01

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk in Slovenski filmski center, javna agencija RS, že četrtič organizirata dokumentaristični laboratorij Dokumentarnica 2024, katerega namen je intenzivno praktično delo v skupini pod strokovnim vodstvom mentorjev Petre Seliškar, Roka Bička in Matjaža Ivanišina.

Petra Seliškar, Rok Biček in Matjaž Ivanišin so uveljavljeni scenaristi in režiserji, ki so za svoje filme – ti so bili prikazani na najuglednejših nacionalnih in mednarodnih filmskih festivalih –, prejeli številne, tudi najprestižnejše nagrade.

Cilj Dokumentarnice je razvoj dokumentarnega filma v vseh fazah. Laboratorij je celoletna delavnica, ki poteka v živo na različnih lokacijah po Sloveniji v štirih modulih od septembra 2024 do septembra 2025.
Predstavitev projektov je predvidena na Festivalu slovenskega filma Portorož oktobra 2025.

Dokumentarnica je namenjena tako izkušenim dokumentaristom kot tudi tistim, ki se na to pot šele podajajo. Na Dokumentarnico lahko prijavite projekte v vseh fazah, od ideje do poprodukcije.

Prijavijo se lahko tudi udeleženci prejšnjih izdaj Dokumentarnice, bodisi z novim bodisi z istim projektom.
Prijavijo se lahko polnoletni državljani Republike Slovenije oz. tuji državljani, ki večinsko ustvarjajo v slovenskem jeziku (ali jeziku manjšin).

Zaradi narave dela je udeležba na vseh srečanjih v okviru Dokumentarnice obvezna!

Termini delavnice:
• 19. 9. -22. 9. 2024 v Mariboru v okviru festivala DOKUDOC 2024
• 10. 1. -12. 1. 2025 v Ljubljani
• 7. 3. -9. 3. 2025 v Vipolžah
• Follow-up v okviru festivala DOKUDOC v Mariboru septembra 2025
• Predstavitev projektov na Festivalu slovenskega filma Portorož oktobra 2025

Prijavna dokumentacija (v slovenščini )
• izpolnjena prijavnica
• sinopsis oz. predstavitev ideje (1-3 strani) in/ali treatment (5-10 strani) (pdf)
• prijaviteljev življenjepis
• motivacijsko pismo
• slikovni ali video material, iz katerega je razvidna avtorjeva vizija projekta
• izbrani/a kandidat/ka bo pred uvrstitvijo na Dokumentarnico podpisal/a Izjavo o povračilu stroškov v primeru neudeležbe na vseh terminih ter se zavezal/a k omembi Dokumentarnice 2024 v špici filma, nastalega po ideji, ki ga bo razvijal/a v okviru laboratorija.

Nepopolnih in nepravočasnih prijav ne bomo obravnavali.

Udeležba na delavnici in pogoji:
Delovna jezika delavnice sta slovenščina in angleščina, v določeni fazi delavnice bo treba gradivo prevesti v angleški jezik.

Delo bo potekalo v skupini, od vsakega udeleženca/ke se pričakuje, da bo pred pričetkom laboratorija prebral/a projekte vseh drugih udeležencev in da bo tudi sproti dejavno sodeloval/a pri prebiranju in v razpravah o projektih drugih udeležencev.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Rok za prijavo je nedelja, 30. junij 2024, do 24.00.
Prijave pošljite na: dokumentarnica@gmail.com.

Izbranih bo do šest udeležencev, ki jih bo izbrala komisija organizatorjev.
Izbrani udeleženci bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najpozneje do 31. julija 2024.
Pridržujemo si pravico do sprememb v primeru višje sile.

Še nekaj priporočil pred prijavo:
• Filmski ustvarjalci naj bodo zavezani dokumentaristični etiki
• Projekt naj bo zasnovan v realističnem časovnem in finančnem okviru
• Projekt naj ima avtentično perspektivo
• Projekt naj bo zasnovan z mislijo na določeno občinstvo in naj ima festivalski/distribucijski potencial
• Sodelovanje likov (oseb) v projektu mora biti vnaprej preverjeno/dogovorjeno
• Delavnica je namenjena ustvarjalcem, ki delujejo v Sloveniji, film pa ni geografsko omejen
• Projekti, izbrani za Dokumentarnico, so primerni za mednarodno sodelovanje ali pa imajo tak potencial, a pri doseganju mednarodnega tržišča potrebujejo dodatno pomoč
• Udeležence prejšnjih izdaj delavnice spodbujamo, da se prijavijo z novimi projekti ali pa se ponovno prijavijo s projekti, ki so bili že izbrani (če je projekt po zadnji udeležbi dosegel pomemben napredek)

PRIJAVNICA

Nazaj Naprej