S predstavitve Filmarije v kavarni Narodne galerije /foto Simon Tanšek/

Društvo slovenskih režiserjev ponosno predstavlja posebno številko občasnika Filmarija z naslovom Nacionalni program za film 2018-2023 (v nadaljevanju NPF). Društvo slovenskih režiserjev je pri snovanju in oblikovanju NPF izhajalo iz stanja in statusa filmskega in avdiovizualnega ustvarjanja ter filmske kulture nasploh, iz narave in potreb tega kulturnega in družbenega podsistema oz. dejavnosti.

NPF je zasnovan kot strateški načrt; analizira stanje in razloge ter ponuja svoje predloge nujnih ukrepov, ki naj bi doseganje zastavljenih ciljev omogočili. Naslov je namenoma provokativen, hoče opozoriti, da takšnega – nacionalno usklajenega – programa za film v Sloveniji nimamo in da se je Društvo slovenskih režiserjev v akutnem pomanjkanju premišljene strategije odločilo, da programsko urejeno zapiše glavne probleme in predloge rešitev na področju slovenske kinematografije.

Občutek ustvarjanja v okolju, ki nima strategije, ki ne razmišlja naprej, je depresiven, zato je Društvo slovenskih režiserjev s tem besedilom politiki in stroki ponudilo programska izhodišča, ki naj bodo uvod in vzpodbuda za širšo razpravo in v končni fazi za dejanski oziroma »pravnomočni« program, za katerim bosta enotna stroka in jasna politična volja. Kljub naslovu gre torej izključno za program Društva slovenskih režiserjev.

Ravno v zadnjih letih smo priča, kako evropske države in države v regiji pogumno podpirajo in razvijajo svoje nacionalne kinematografije, medtem ko ta v Sloveniji stagnira zaradi finančne podhranjenosti in neinteresa države. Nevzdržno stanje načrtnega vlaganja v filmsko produkcijo in spodbujanja ustvarjanja filmov v Republiki Sloveniji je treba prekiniti in slovenskemu filmu zagotoviti položaj, ki mu bo omogočil dejanski razvoj. Skrajni čas je, da se država in politiki prenehajo sprenevedati: da prisluhnejo argumentom filmskih ustvarjalcev, se seznanijo s primeri dobre prakse v bližnji in daljni evropski soseščini in začnejo spreminjati reči na bolje.

Pri nastanku pričujočega programa so sodelovali številne članice, člani društva in zunanji strokovnjaki, ki jim ni vseeno, da je slovenska kulturna politika na področju filma »v leru«. Program tvori ducat tematskih poglavij, od ureditve državnega financiranja filmskega ustvarjanja, statusa filmskih ustvarjalcev ter osrednjih javnih zavodov na področju filmskega ustvarjanja, pa vse do soočanja s položajem žensk v filmu, urejanja področja avtorske in sorodnih pravic ter posledic zanemarjanja slovenske filmske dediščine. Pri tem se dokument giblje od splošnega, torej od slovenskega modela kulturne in filmske politike proti posamezniku − tako gledalcu kot filmskemu oz. avdiovizualnemu ustvarjalcu ter njegovemu specifičnemu položaju, pravicam ter potrebam.

Vsako poglavje se po analizi stanja posveti naboru nujnih ukrepov, torej izrecnih rešitev zatečenega stanja. Program obsega natanko 60 ukrepov, ki predpostavljajo konkretne naloge za Ministrstvo za kulturo, javne zavode, lokalne skupnosti in filmske ustvarjalce, zlasti v okviru javnega sektorja na ožjem področju kulture.

Ključni strateški cilj NPF za obdobje 2018–2023 je slovenskemu filmskemu ustvarjanju zagotoviti kakovostnejše pogoje in ustrezen status, skladen z vlogo in pomenom, ki ga ima za slovensko kulturo.

Vabimo vas, da se nam na tej poti pridružite in tudi sami prispevate svoj delež!

Dokument je v elektronski obliki dosegljiv tukaj

Upravni odbor DSR

Nadzorni svet DSR

Odmevi v medijih:

Delo

Dnevnik

Dnevnik naslovnica

Večer

MMC

STA