Delavnica FERA v soorganizaciji s SAA, FSE, AIPA in DSR bo v hotelu Slon v četrtek, 2. februarja 2017 (od 14.00 do 18.00) in v petek, 3. februarja 2017 (od 10.00 do 13.00 in od 14.30 do 18.00).

Prvi dan bo uvodoma predstavljen drugi paket evropske zakonodaje o avtorski in sorodnih pravicah, skupaj s predlogi za izboljšave, s katerimi bi prišli do pravičnejših nadomestil za avtorje.

Drugi dan delavnice bo namenjen predvsem razmeram na avdiovizualnem področju. Dopoldanski del se bo začel s predstavitvami slovenskih avtorjev, nadaljeval pa s predstavitvijo študije o vplivu uvedbe satelitske in kabelske direktive. Dopoldanski del se bo sklenil z okroglo mizo o prihodnjih izzivih za kolektivne organizacije, ki ščitijo pravice avdiovizualnih avtorjev.

V popoldanskem delu bo med drugim govora o izkušnjah na področju prizadevanj za uveljavljanje poštene evropske avtorske zakonodaje za ustvarjalce.

Organizatorji:

 • FERA − Evropsko združenje filmskih režiserjev Fédération Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel / Federation of European Film Directors
 • SAA − Evropsko združenje avdiovizualnih avtorjev Society of Audiovisual Authors / Société des Auteurs Audiovisuels;
 • FSE − Združenje evropskih scenaristov  Federation of Screenwriters in Europe / Fédération des Scénaristes d’Europe
 • DSR − Društvo slovenskih režiserjev
 • AIPA − Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije

Delavnica bo v angleščini.


 

Nameni in cilji delavnice

Namen delavnice FERA v Ljubljani, katere gostitelja sta Društvo slovenskih režiserjev in AIPA v sodelovanju s SAA in FSE, je obveščanje zainteresirane strokovne in laične javnosti o procesu posodabljanja evropskega avtorskega prava s ciljem, da bi skupaj našli najboljše možne načine za okrepitev pravic avtorjev na nacionalni in evropski ravni, kar bo brez dvoma okrepilo evropsko ustvarjalno ekonomijo, to pa bo neizogibno vodilo k več delovnim mestom, višji ekonomski rasti in večji kulturni raznolikosti.

V nagovoru Evropskemu parlamentu septembra lani o stanju v Uniji je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker med drugim izjavil:

»Z digitalizacijo sveta moramo dati moč tudi našim umetnikom in ustvarjalcem in zaščititi njihova dela. Umetniki in ustvarjalci so naši kronski dragulji. Ustvarjanje vsebin ni konjiček. To je poklic. In del naše evropske kulture. Želim, da so novinarji, založniki in avtorji za svoje delo pošteno plačani.«

 Evropska komisija je predstavila predloge za posodobitev avtorskega prava. To je bil ključni korak na poti do priznanja osrednje vloge avdiovizualnih avtorjev na rastočem digitalnem trgu in pri promoviranju evropske kulturne raznolikosti.

Predstavniki avdiovizualnih avtorjev smo zato z navdušenjem pozdravili predlog Direktive o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu, ki ga je pred kratkim objavila Evropska komisija. Zlasti določila, ki se zavzemajo za uvedbo obveznosti glede preglednosti za nasprotne pogodbene stranke, za uvedbo mehanizma za prilagajanje nadomestil in mehanizma za reševanje sporov. To bo brez dvoma pomemben korak k uskladitvi evropskega avtorskega prava za uveljavitev pravičnejših pogojev za avtorje, kot so denimo režiserji avdiovizualnih del, ki so pri samem izvoru ustvarjanja vseh novih avdiovizualnih del.

Da bi lahko obljubo pravičnega in proporcionalnega plačila avtorjem spremenili v praktično realnost, predlogi Komisije potrebujejo močno podporo, zlasti pri obravnavi avdiovizualnih avtorjev kot deležnikov pri ekonomskem uspehu spletne uporabe njihovih del. Vse to so bistvene sestavine za uveljavitev boljših delovnih pogojev evropskih avdiovizualnih ustvarjalcev.

 


 

FERA WORKSHOP: Programme

Best Westrn Premier Hotel Slon, Slovenska c. 34, Ljubljana

 

Thursday, February 2, 2017
 • 12.30-14.00 Buffet lunch (Slon Hotel, Restaurant – 1st floor)

Session 1 (Slon Hotel, Klub 1&2 – 1st floor)
EU copyright review: What European directors and audiovisual authors need

 • 13.30-14.00 Registration (Slovenian participants)
  • Klemen Dvornik, film director, AIPA Chairman of the Managing Board
  • Sverre Pedersen, film director, FERA Honorary Treasurer
 • 14.30-15.15 Presentation of September 2016 second copyright package
  • Pauline Durand-Vialle, FERA CEO
 • 15.15-15.30 Coffee break
 • 15.30-16.45 Panel »EU copyright review: What European directors and audiovisual authors need«
  • Cécile Despringre, SAA Executive Director
  • Pauline Durand-Vialle, FERA CEO
  • Klemen Dvornik, film director, AIPA Chairman of the Managing Board
  • Moderated by Sverre Pedersen, director, FERA Honorary Treasurer
 • 16.45-17.15 Closing speech
Friday, February 3, 2017

Session 2
Slovenian Focus

 • 10.00-10.15 Opening speech
  • Gregor Štibernik, AIPA Director
 • 10.15-11.00 Case studies on direct injection cases related to the implementation of the Satellite and
  Cable Directive 93/83/EEC: Norway

  • Bjørn Alexander Brem, Norsk Filmforbund Lawyer
 • 11.00-11.15 Coffee break
 • 11.15-12.00 Belgium
  • Tanguy Roosen, SCAM SACD Belgium Legal Director
 • 12.00-12.30 Presentation of the EC Regulation proposal »on the retransmissions of TV and radio programmes and certain online transmissions of broadcasters« and its impacts on authors’ remuneration
  • Cécile Despringre, SAA Executive Director
 • 12.30-13.00 Exchange of views with morning speakers »Future challenges of audiovisual authors collective management of rights at national and EU level«
  • Moderated by Klemen Dvornik, film director, AIPA Chairman of the Managing Board
 • 13.00-14.30 Buffet lunch (Restaurant 1st floor)

Session 3
Evidence-based campaigning for a fair EU copyright for creators : Researching audiovisual authors remuneration

 • 14.30-14.45 Presentation of the research project
 • 14.45-16.00 Interactive workshop: scope and goals of the project
 • 16.00-16.15 Coffee break
 • 16.15-17.45 Research methodology
 • 17.45-18.00 Summary of findings by session Chair

 

(Download PDF: FERA WORKSHOP PROGRAMME)
Foto: Jan Perovšek

FERA-WORKSHOP-Logos