Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in DSR SCENARISTI

razpisujeta scenaristični natečaj za

GROSSMANNOVO NAGRADO 2020

Na natečaju lahko sodelujejo študentje slovenskih univerz z izvirnimi scenariji za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo.

Štirje izvodi scenarija morajo biti poslani najkasneje do 7. 12. 2020 na naslov:

UL AGRFT, »Grossmannova nagrada«, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana

Vsak študent lahko na natečaj prijavi samo en scenarij.

Natečaj je anonimen, scenariji naj bodo oddani pod šifro. Z isto šifro naj bo označena zaprta kuverta, v kateri naj bodo zapisani podatki o avtorju: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu.

Prejeta dela bo ocenjevala žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT.

Žirija, ki bo nagradila največ dva scenarija, zneskov nagrad ne bo delila med več scenarijev, lahko pa opozori na posebno kakovost nenagrajenih scenarijev in povabi njihove avtorje k sodelovanju. Žirija si pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli.

Avtor prvonagrajenega scenarija bo prejel odkupno nagrado v višini 1.000 EUR (pokrovitelj DSR SCENARISTI), avtor drugonagrajenega scenarija pa odkupno nagrado v višini 600 EUR. Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. 12. 2020.

Z izplačilom nagrade pridobi UL AGRFT pravico, da po nagrajenih scenarijih posname študijski film ali televizijsko dramo brez kakršnih koli materialnih obveznosti do avtorja scenarija. Ta pravica vsebuje tudi pravico adaptacije nagrajenega scenarija. Če UL AGRFT v petih letih od dne, ko je bila izplačana nagrada, ne posname filma, preidejo vse pravice nazaj na avtorje scenarijev.

Priporočamo pisanje v standardni obliki za scenarije. Pomagate si lahko tudi s pisanju scenarijev namenjenimi orodji (npr. brezplačni poslovenjeni program celtx).

Več o nagradi in o dosedanjih zmagovalcih